YÊU CẦU PHÁT HÀNH NHẠC TRÊN DZUS Records

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bài hát.
Lưu ý: DZUS Records chỉ phát hành các bản nhạc mới, những bài hát đã phát hành không gửi cho chúng tôi.
Vui lòng xin bản quyền từ tác giả nếu như các bản nhạc là remix, cover. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ những bài hát không có bản quyền.